Karosa LC956E

 Karosa LC736

Irisbus Axer

Karosa C735

Irisbus Axer

Irisbus Magelys HDH

Irisbus Crossway

Irisbus Crossway

Irisbus Ares

Karosa LC956

Karosa LC936XE

Karosa C954E

Karosa LC957 – HD 12

Karosa LC757 – HD 12

 Karosa LC737 – HD 11

 

Karosa LC937 – GT 11

 

Karosa LC937 – GT 11

 

Karosa LC937 – GT 11

 Karosa LC937 – GT 11

Karosa LC757 - HD 12

(jednoduchá verzia)

Karosa LC736.1022

(model '92)

 Karosa LC736

(z filmu Slunce, seno, erotika)

Karosa LC735 po GO

Karosa LC735

Karosa C734

 

 

Karosa ŠD 11