Papierové modely Multicarov M25 som vyrobil vlastnoručne. Diely sú v dokumente MS Word a uložené na Mediafire.com v mierke 1:50. Myslím, že by nemal byť žiadny problém s lepením. Táto sekcia downloadu je ukončená a video o všetkých Multicaroch je na youtube: PM - MulticarM25

Multicar M25 sklápač

Multicar  M25 sklápač

Multicar M25 sklápač

Multicar M25 autorebrík

Multicar M25 rolba

 

 

Multicar M25 valník