Touto Karosou C734.1340 jazdím takmer každý pracovný deň z Nitry. Preto som ju zlepil aj z papiera. Veľkú verziu som si nechal a minimodel v plastovom obale som daroval vodičovi, ktorý na naj jazdí.