Myslím, že na dovolenke by mal každý robiť to čo ho baví. Preto som si vzal 6 upravených modelov a Tatru T813 z časopisu. Keďže som Bovu Futuru viackrát stretol v Nitre s tabuľkou Eurocar tour, dopredu som si tento model pripravil a v autobuse zlepil. Ďalej som počas cesty do Pomoria zlepil Multicar M25 krytý valník. Po večeroch som ďalej poskladal Setru S-411 HD, ktorú ste mohli vidieť vo filme Účastníci zájezdu, Setru S-216 HDS, Tatru T813, Fendt Trisix a Tatru T163 Jamal. Myslím, že sa mi celkom podarili a dokonca som urobil aj pár videozáberov.