Sušenie Sena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nejaký čas...